Radi Vás privítame v príjemných priestoroch našej ambulancie.

MUDr. Marián Riegel, zubný lekár s 39 ročnou praxou obohatenou o zahraničné školenia a semináre zamerané na najnovšie technológie v oblasti stomatológie. V rokoch 1973 až 1992 vykonával prax v štátnom zdravotníckom sektore a od roku 1992 vykonáva súkromnú stomatologickú prax. Privátna stomatologická ambulancia – MUDr. RIEGEL Marián pôsobila prvých 14 rokov v priestoroch na Tallerovej ulici v centre Bratislavy, odkiaľ sa v priebehu júla 2006 presťahovala do priestorov na Lermontovovu ulicu č. 4.

SLUŽBY

"Zubný kaz patrí k najčastejším ochoreniam, postihujúcim 95% populácie. Pri dlhodobom pôsobení baktérií na povrch zuba sa v ústach prirodzene tvoria kyseliny, ktoré odvápňujú sklovinu, a tým prispevajú k vzniku kazu."

 

Poskytované služby:


- komplexná stomatologická starostlivosť pre dospelych
- komplexná stomatologická starostlivosť pre deti

 

- Dentálna hygiena
- Záchovná stomatológia
- Zubná chirurgia
- Protetika
- Parodontológia
- Zhotovovanie RTG a RVG snimkov

 

Pacientom venujeme najlepšiu dostupnú starostlivosť a snažíme sa, aby ich návšteva v zubnej ordinácii bola aj pre nich samotných nestresujúcim momentom.

CENNÍK

Zákroky:

Vstupné komplexné vyšetrenie 20 €
Preventívna prehliadka 10 €
Vyžiadané akútne ošetrenie v ordinačnom čase 10 €
Vyžiadané akútne ošetrenie mimo ordinačného času 10 €
Vyžiadané akútne ošetrenie po 20. hodine v sobotu a nedeľu (poplatok za výkon sa pripočítava) 20 €
 
Ústna hygiena - inštruktáž, odstránenie zubného kameňa, ošetrenie parodontu 20 €
Lokálne ošetrenie slizníc parodontu 5 €
Provizórna výplň zuba 5 €
Výplň zuba – amalgámová 20 €
 
Výplň zuba svetelným kompozitom - jednoduchá 20 €
Výplň zuba svetelným kompozitom - rozsiahla 25 €
Estetická rekonštrukcia korunky zuba(sendvičová výplň) 30 €
Ošetrenie citlivých zubných plôšok (každý zub) 2 €
Bielenie mŕtveho zuba(pripočítava sa výplň zuba svetelným kompozitom) 25 €
Definitívna výplň koreňového kanálika 30 €
 
Rtg snímka intraorálna 5 €
Rtg snímka rádioviziograf 5 €
Podanie injekčnej anestézy 5 €
Extrakcia mliečneho zuba 7 €
Extrakcia stáleho zuba (alebo koreňa) jednoduchá(anestéza sa pripočítava) 20 €
Chirurgická extrakcia zuba 30 €
Dekapsulácia (chirurgické obnaženie korunky zuba) 5 €
Malý chirurgický výkon - incízia, drenáž, sutúra 5 €
Protetické práce vykonávam po dohode

FOTOGALÉRIA:

KONTAKT - MUDr. Marián RIEGEL /zubná ambulancia/

Lermontovova 4, 811 05 Bratislava
02/ 54 13 12 40
0907 894 602
0903 773 850

Ordinačné hodiny :
Po - Pia: 7:00 - 12:00 14:00 - 17:00
* V sobotu a mimo ordinačných hodín podľa dohody.